Organi društva

UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR
Grošelj Boštjan, predsednik Turek Bor Lucijan, predsednik
Osolin Bojan, blagajnik Volčanšek Robert
Orehek Špela, tajnica Kosanovič Dušan
Skok Jože, predstavnik za stike z javnostjo
Borštar Dušan
Turek Lan
Plaskan Jure
ČLANI DRUŠTVA V ORGANIH ŠZS
Jože Skok (Komisija za promocijo)
Viktor Jemec (Komisija za osnovnošolski in mladinski šah)