Individualno delo

Članom društva je na voljo tudi individualno delo, posebej prilagojeno na potrebe in želje posameznika. Uporablja se predvsem za hitrejše napredovanje v tekmovalnem šahu.

Mladi, ki so že vključeni v skupinske šahovske šole, in bi si želeli delati več, lahko z izbranim mentorjem (Jure Plaskan, Lan Turek, Špela Orehek, Bojan Osolin) dodatno obogatijo svoje šahovsko znanje. Cena individualne ure je 15€ (45 min). Ostalim članom pa lahko glede na interes poiščemo ustrezno strokovno pomoč (mednarodni mojster ali velemojster).

Obetavni mladinci lahko koristijo posebno finančno podporo društva, in sicer:
– izmenjujoče plačilo individualnih treningov v sodelovanju s starši po principu: en trening krijejo starši, naslednji trening krije društvo (in tako naprej),
– udeleženec ima pravico do izbora trenerja, v skrajnem primeru tudi zunanjega trenerja (po dogovoru z društvom).

Kriteriji izbora obetavnih mladincev so:
– uvrstitev med najboljših pet na mladinskem državnem prvenstvu v svoji kategoriji (šteje se tekoče leto in eno leto nazaj) in/ali
– subjektivna presoja članov UO.

Po teh kriterijih so v trenutnem izboru naslednji mladinci:
– Rudi Olenik Čampa: 1. mesto na mladinskem DP 2020 (F14)
– Erik Hiti: 3. mesto na mladinskem DP 2020 (F16)
– Kaja Grošelj: 4. mesto na mladinskem DP 2020 (D18)