Organi društva

UPRAVNI ODBOR
Turek Lan, predsednik
Skok Jože, podpredsednik
Turek Bor Lucijan, tajnik
Grošelj Boštjan, blagajnik
Plaskan Jure
NADZORNI ODBOR
Bratko Ivan
Osolin Bojan
Jemec Viktor
ČLANI DRUŠTVA V ORGANIH ŠZS
Jože Skok (Komisija za promocijo)
Viktor Jemec (Komisija za osnovnošolski in mladinski šah)